Od 2015 roku z powodzeniem zajmujemy się produkcją grup pompowych,sprzęgieł hydraulicznych oraz kolektorów rozdzielających do C.O. i C.W.U. pod marką OLE-PRO. Od lat  oferujemy w/w produkty na rynkach wschodnich irozwijających się. Specjalizujemy się w  produktach wzakresie mocy od 20 kW do 3MW.  Swoje doświadczenie czerpiemy zpraktyki i z wiedzy doświadczonych inżynierów na których opieramydotychczasowy i przyszły rozwój.


   W związkuz naszymi planami rozwoju na rynku Polskim poszukujemy partnerów zktórymi moglibyśmy wspólnie realizować nasze i mam nadziejęrównież Państwa plany związane z rozwojem naszych biznesów.Oczekiwania nasze dotyczą zarówno rozwoju rynku sprzedaży jak iserwisu.vZ naszejstrony zapewniamy solidnego dostawcę sprawdzonych produktów. Niekonwencjonalne rozwiązania pozwalające w łatwy i szybki sposóbrealizować nawet trudne i skomplikowane projekty, a przede wszystkim oferujemy naszym Partnerom warunki handlowe pozwalające na wygenerowanie zadawalających zysków.