Seria OTM-12 DN25

+ controller

Dwa zakresy regulacji

 • ciepła podłoga 25-50 ° С
 • ogrzewanie grzejnikowe0-95 ° С


Kv - 5,9 m3/h


Zestaw grup pompowych serii DN25 zawiera:
 • Zawór kulowy odcinający z półśrubunkiem – 2 szt.
 • Zawór zwrotny na linii powrotnej
 • Trójdrogowy zawór mieszający
 • Siłownik-controller z regulatorem stałotemperaturowym ST-12
 • Gwint 1 ½ „GZ do podłączenia do kolektora
 • Termometry - 2szt
 • Izolacja EPP 50 g/l 
Dane techniczne grup pompowych serii DN25:
 • Temperatura maks. — 110°С
 • Ciśnienie maks. — 6 bar
 • Odległość pomiędzy osiami — 125 mm
 • Rozmiar pompy — 130 mm
 • Podłączenie do instalacji — 1” GW.
 • Podłączenie do rozdzielacza — 1 1/2” GZ

Maksymalna moc grzewcza obiegów DN 25

Dla obiektów przemysłowych

Dla obiektów gospodarstwa domowego

Przy V medium grzewczego — 2,5 m/s

Przy V medium grzewczego — 2,0 m/s

Przy V medium grzewczego — 1,5 m/s

Przy V medium grzewczego — 1,0 m/s

Т = 15°С

Q=90 kW

Т = 15°С

Q=72 kW

Т = 15°С

Q=55 kW

Т = 15°С

Q=36 kW

Т = 20°С

Q=122 kW

Т = 20°С

Q=98 kW

Т = 20°С

Q=73,5 kW

Т = 20°С

Q=49 kW

Grupy pompowe Dn25